Hoofdleiding

Beste ouders, 

Ook wij als hoofdleiding stellen ons graag even aan jullie voor. We zijn allebei dit jaar begonnen aan ons 7de leidingsjaar en hebben er elk jaar steeds meer zin in. Matthias begint aan zijn 5de jaar als hoofdleiding en voor het 3de jaar op rij vormt hij een duo met Ragna. Samen een topteam dus!

Wat is onze taak als hoofdleiding?
Wij zorgen er op de eerste plaats voor dat de leiding zich op hun gemak voelt binnen onze groep. Bij vragen kunnen ze altijd bij ons terecht. Verder zorgen wij dat de vergaderingen goed verlopen en vermelden we enkele belangrijke puntjes waar we met de leiding over praten. Ook willen we graag een aanspreekpunt zijn voor ouders en leden als zij met bepaalde vragen zitten. Aarzel dus zeker niet om ons te contacteren indien je met iets zit. 

Vele groetjes

Ragna Bemelmans en Matthias Smeets

 

Begeleiding

Soms doet het toch nog wel eens eventjes pijn hoor… het gevoel van heimwee naar al die mooie jaren als leiding van een geweldige groep Jong Leuters! Maar na heel wat onvergetelijke momenten hebben we die fakkel inmiddels doorgegeven aan een nieuwe generatie
top-leid(st)ers. Als begeleiding proberen we nu op een andere manier ons steentje bij te dragen aan de dagelijkse werking van onze jeugdbeweging en trachten we onze ervaring door te geven aan al dat jong(er) geweld!

Zo bieden we onze leidingsploeg de nodige praktische, technische en inhoudelijke ondersteuning waar nodig en staan we ook graag klaar voor u als ouder bij eender welke vraag of bezorgdheid!

Enthousiaste JL-groeten,

Thomas Vanderputte & Daan Van Briel