VZW

Jong Leut VZW werd opgericht sinds 1 maart 2014, en dit ter vervanging van de feitelijke vereniging Jong Leut.


Het dagelijks bestuur wordt gevormd door Thomas Vanderputte (Voorzitter), Matthias Smeets & Frederik Beckers (Penningmeesters), Ilse Dedroog (Secretaris), aangevuld met Ragna Bemelmans, Ivan Pernot, Daan Van Briel, Karolien Vanderputte en de huidige hoofdleiding (leden dagelijks bestuur).

 

Het dagelijks bestuur komt tweemaandelijks samen. Tijdens deze vergaderingen gaat er bijzondere aandacht naar het beheer van de lokalen, materialen, de boekhouding, verzekeringen en de praktische organisatie van de activiteiten en evenementen van Jong Leut.
Een keer per jaar komt de algemene vergadering samen, bestaande uit het dagelijks bestuur en alle leid(st)ers van Jong Leut.

 

Voor meer info verwijzen we graag naar de oprichtingsakte verschenen in het staatsblad.

Het Jong Leut vzw team!