Verzekeringen

Samenkomen met kinderen en jongeren houdt onvermijdelijk risico’s in.  Enthousiast spelen, op tocht gaan en jezelf amuseren in je groep zijn zaken die een goede verzekering meer dan noodzakelijk maken.

Maar niet alles is te verzekeren!  Dikwijls worden verantwoordelijkheden onterecht doorgeschoven naar de Jong Leut leiding.  Voor zaken waar ouders normaal aansprakelijk gesteld worden, zal gewoonlijk dezelfde verantwoordelijkheid gelden, al gebeurden die zaken in Jong Leut verband.

Waarvoor ben je op Jong Leut verzekerd?  

1.  De Burgerlijke Aansprakelijkheid 

Iemand begaat een fout, met lichamelijke of stoffelijke schade als gevolg.

Wanneer je kind schade berokkende aan ‘een derde’ (= andere kinderen van Jong Leut of personen of materialen vreemd aan de groep), dan valt dit niet ten laste van de Jong Leut polis, maar wel van je eigen familiale verzekering.  Dat is bij wet geregeld in 1992 en concreet gemaakt door een overeenkomst tussen de verzekeringsmaatschappijen.  Bij materiële schade moet je altijd zelf een vrijstelling betalen van ongeveer 200 euro.

Als je geen familiale polis hebt, zal de Jong Leut verzekering de schade betalen op dezelfde manier als de familiale polis, dus ook met de vrijstelling voor materiële schade van 200 euro die je zelf moet betalen.  

De leiding is verzekerd voor de Burgerlijke Aansprakelijkheid in geval van toezicht- en organisatiefouten.  Wanneer er op Jong Leut een ongeval gebeurt en je vindt dat dit te wijten is aan een toezichts- of organisatiefout, dan kun je de leiding burgerlijk aansprakelijk stellen via je eigen rechtsbijstandsverzekering van de familiale polis (dus de familiale van het slachtoffer).

2.  Ongevallenverzekering 

Het gaat hier over gewond raken door een plotse gebeurtenis.

Bij een ongeval registreert de leiding het ongeval binnen de 8 dagen aan de VZW Jong Leut. Hier zal de leiding ook het medisch attest aan bezorgen.  Als ouder ontvang je dan een papier met de nodige informatie die ingevuld diend te worden door enerzijds de ouders en anderzijds de (huis)dokter. Nadat je alle kosten voor dokters, apothekers, ziekenhuis, enz., betaald hebt, ga je naar jouw mutualiteit. Die betaalt haar aandeel terug en levert een formulier af waarop de bijdrage vermeld staat die je zelf betaald hebt. 

Let op: een ziekte tijdens een bivak is geen ongeval en valt onder de gewone terugbetalingen via de mutualiteit. 

3.  Materiële schade 

Persoonlijke bezittingen van je kind (kleren, rugzak, fiets, enzovoort) zijn niet verzekerd door de Jong Leut polis.  

Als je je auto gebruikt voor Jong Leut, is dat op eigen verantwoordelijkheid.  De schade berokkend aan ‘een derde’ is ten laste van je eigen autoverzekering.  Eigen schade door eigen fout is volledig voor jou.  Daarom vragen we uitdrukkelijk je auto nooit door anderen te laten besturen.