Begeleiding

 

Soms doet het toch nog wel eens eventjes pijn hoor… het gevoel van heimwee naar al die mooie jaren als leiding van een geweldige groep Jong Leuters! Maar na heel wat onvergetelijke momenten hebben we die fakkel inmiddels doorgegeven aan een nieuwe generatie top-leid(st)ers. Vanaf dit jaar hebben we ook het gezelschap gekregen van Matthias. Na een periode van vijf jaar als hoofdleiding, heeft hij met plezier de fakkel doorgegeven aan anderen. Zijn ervaring wilt hij echter nog altijd heel graag delen met de leidingsploeg. Daar hij nog heel veel goesting en enthousiasme heeft om nog activiteiten te maken, combineert hij komend jaar de taken van begeleiding en leiding. 

 

Als begeleiding proberen we nu op een andere manier ons steentje bij te dragen aan de dagelijkse werking van onze jeugdbeweging en trachten we onze ervaring door te geven aan al dat jong(er) geweld! Zo bieden we onze leidingsploeg de nodige praktische, technische en inhoudelijke ondersteuning waar nodig en staan we ook graag klaar voor u als ouder bij eender welke vraag of bezorgdheid!

Enthousiaste JL-groeten,

Thomas Vanderputte, Daan Van Briel en Matthias Smeets